Pro-Eko Paweł Płocki
św. Kazimierza Królewicza 11A
81-586 Gdynia
NIP 586-200-97-57